O vaseh

Repnje
REPNJE:

Razpotegnjeno obcestno naselje katerega večina leži zahodno od avtoceste Ljubljana – Kranj (ulica Benk na začetku Repenj, je še na vzhodni strani), ob krajevni cesti, ki se severno od Skaručne odcepi od ceste Šmartno – Vodice. V naselju Repnje je 91 hiš in približno 250 prebivalcev. Zahodno nad naseljem je Repenjski hrib (483m). Kraj se prvič omenja že leta 1154. Repnjski grad iz leta 1870 je stavba z neoromanskimi prvinami. V njem je danes ženski samostan. Razgledna, nekoč taborska cerkev sv. Tilna, prvič omenjena leta 1476, leži na griču, jugozahodno od vasi, pod Repenjskim hribom. V Repnjah sta se rodila jezikoslovec Jernej Kopitar (1780-1844) in literarni zgodovinar Fran Petre (1906-1978).

dobrusa

DOBRUŠA:

Razloženo naselje leži dober kilometer jugozahodno od Vodic, na severovzhodnem podnožju Smledniškega hriba. Vzhodno od vasi je speljana avtocesta Ljubljana – Kranj, severno pa cesta Vodice – Smlednik. Nad vasjo je tudi najvišji vrh Repenjskega hriba (483m) in Dobruška jama. Na Dobruši je 31 hiš in približno 106 prebivalcev.

Dogodki

There are no upcoming events.

Arhivi

Prijava