O vaseh

Repnje
REPNJE:

Razpotegnjeno obcestno naselje katerega večina leži zahodno od avtoceste Ljubljana – Kranj (ulica Benk na začetku Repenj, je še na vzhodni strani), ob krajevni cesti, ki se severno od Skaručne odcepi od ceste Šmartno – Vodice. V naselju Repnje je 91 hiš in približno 250 prebivalcev. Zahodno nad naseljem je Repenjski hrib (483m). Kraj se prvič omenja že leta 1154. Repnjski grad iz leta 1870 je stavba z neoromanskimi prvinami. V njem je danes ženski samostan. Razgledna, nekoč taborska cerkev sv. Tilna, prvič omenjena leta 1476, leži na griču, jugozahodno od vasi, pod Repenjskim hribom. V Repnjah sta se rodila jezikoslovec Jernej Kopitar (1780-1844) in literarni zgodovinar Fran Petre (1906-1978).

dobrusa

DOBRUŠA:

Razloženo naselje leži dober kilometer jugozahodno od Vodic, na severovzhodnem podnožju Smledniškega hriba. Vzhodno od vasi je speljana avtocesta Ljubljana – Kranj, severno pa cesta Vodice – Smlednik. Nad vasjo je tudi najvišji vrh Repenjskega hriba (483m) in Dobruška jama. Na Dobruši je 31 hiš in približno 106 prebivalcev.

Dogodki

Skupščina GZ Vodice

31.03.2023

Redne vaje operative

13.04.2023

Ob 19.30

Florjanova maša v Dolini

04.05.2023

V cerkvi sv. Marjete v Vodicah

Florjanova maša na Šmarni gori

07.05.2023

Redne vaje operative

11.05.2023

Ob 19.30

Gasilska orientacija GZ Vodice

13.05.2023

Na področju PGD Vodice

Arhivi

Prijava