O vaseh

Repnje
REPNJE:

Razpotegnjeno obcestno naselje katerega večina leži zahodno od avtoceste Ljubljana – Kranj (ulica Benk na začetku Repenj, je še na vzhodni strani), ob krajevni cesti, ki se severno od Skaručne odcepi od ceste Šmartno – Vodice. V naselju Repnje je 91 hiš in približno 250 prebivalcev. Zahodno nad naseljem je Repenjski hrib (483m). Kraj se prvič omenja že leta 1154. Repnjski grad iz leta 1870 je stavba z neoromanskimi prvinami. V njem je danes ženski samostan. Razgledna, nekoč taborska cerkev sv. Tilna, prvič omenjena leta 1476, leži na griču, jugozahodno od vasi, pod Repenjskim hribom. V Repnjah sta se rodila jezikoslovec Jernej Kopitar (1780-1844) in literarni zgodovinar Fran Petre (1906-1978).

dobrusa

DOBRUŠA:

Razloženo naselje leži dober kilometer jugozahodno od Vodic, na severovzhodnem podnožju Smledniškega hriba. Vzhodno od vasi je speljana avtocesta Ljubljana – Kranj, severno pa cesta Vodice – Smlednik. Nad vasjo je tudi najvišji vrh Repenjskega hriba (483m) in Dobruška jama. Na Dobruši je 31 hiš in približno 106 prebivalcev.

Dogodki

Redne vaje operative

08.09.2022

Tekmovanje GŠTD

17.09.2022

za mladino, pri OŠ Vodice

Tekmovanje GŠTD

24.09.2022

za člane in članice, v Polju

Redne vaje operative

13.10.2022

Gasilski avtorally

15.10.2022

Redne vaje operative

10.11.2022

Ob 19.30

Arhivi

Prijava