Vodstvo

Upravni odbor PGD Repnje – Dobruša sestavljajo naslednji člani s funkcijami:

Ime in priimek Funkcija
Jure Černivec Predsednik PGD
Rok Jeraj Namestnik predsednika
Roman Baliž Poveljnik PGD
Boris Černivec Član UO
Simon Kralj Član UO
Andrej Kralj Član UO
Brane Kušar Član UO
Neža Jan Stupica Članica UO
Jože Rožmanec Član UO
Nejc Černivec Član UO

Poveljstvo v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Roman Baliž Poveljnik
Andrej Kralj Namestnik poveljnika
Simon Kralj Podpoveljnik
Gašper Klun Član
Štefan Goričanec Član

Predsedniki komisij v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Komisija
Roman Baliž Izobraževanje
Odlikovanja in priznanja
Neža Jan Stupica Mladina
Jože Rožmanec Veterani

Nadzorni odbor v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Matjaž Žumer Predsednik NO
Olga Velkovrh Članica NO
Tilen Hočevar Član NO

Disciplinska komisija v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Kristina Bergant Predsednica DK
Anica Goričanec Članica DK
Mateja Černivec Namestnica članice DK
Gašper Škrjanec Član DK
Gašper Klun Namestnik člana DK

Naši člani, ki delujejo na nivoju GZ Vodice:

Ime in priimek Funkcija
Roman Baliž Član Upravnega odbora GZ Vodice
Član Poveljstva GZ Vodice – podpoveljnik I.
Član Komisije za usposabljanje GZ Vodice
Član Komisije za odlikovanja in priznanja GZ Vodice
Jure Černivec Član Upravnega odbora GZ Vodice – namestnik predsednice GZ
Jože Rožmanec Član Komisije za veterane GZ Vodice
Neža Jan Stupica Članica Mladinske komisije GZ Vodice
Članica Komisije za usposabljanje GZ Vodice
Rok Jeraj Član Nadzornega odbora GZ Vodice – predsednik

Dogodki

There are no upcoming events.

Arhivi

Prijava