O društvu

KRONOLOGIJA PGD REPNJE – DOBRUŠA

– 1.6.1958 je bil na skednju pri »Smoletu« ustanovni občni zbor PGD Repnje
– 1959 pričetek gradnje prvega gasilskega doma, kateri se je gradil na temeljih požgane šole šolskih sester v Repnjah. Katerega geslo je bilo »V slogi je moč!« V istem letu je bila društvu s strani OGZ podarjena motorna črpalka TMZ
– 1961 Svečanost ob razvitju društvenega prapora
– 1968 Društvo praznuje 10 obletnico svojega obstoja
– 1970 V tem letu se je društvo začelo udeleževati gasilskih tekmovanj
– 1971 Društvo kupi svečane obleke za člane društva
– 1972 Prva tekmovalna desetina – Kadivec Janez (D), Lojze Prošnički (S), Jože Jeraj (St), Stane Černivec (N1), Andrej Bilban (N2), Jože Mohorič (V1), Ivan Muren (V2), Marjan Mohorič (C1), Dušan Mohorič (C2)
– 1973 Kupljeno prvo gasilsko vozilo, kombi IMV 1600 in motorna črpalka ROSENBAUER 800 L
– 1975 Zgrajena lesena lopa za hranjenje orodja in priročni prostor ob raznih prireditvah
– 1978 Društvo praznuje 20 letnico svojega obstoja
– 1983 Podana je ideja o gradnji novega gasilskega doma
– 1985 Rušenje starega gasilskega doma in gradnja novega do podstrehe. Članice društva se začnejo udeleževati gasilskih tekmovanj.
– 1988 Društvo praznuje 30 letnico svojega obstoja
– 1990 Ureditev dovozne poti in dvorišča pred gasilskim domom, površina poti in dvorišča zaključena z asfaltno prevleko. Kupljeno gasilsko vozilo GV-1 (TAM 80 T 50), ker odprodaja starega gasilskega vozila IMV 1600
– 1991 Svečana prireditev ob otvoritvi novega gasilskega doma
– 1994 Pridobljena traktorska cisterna CREINA 3200 L s strani štaba CZ Ljubljana – Šiška
– 1996 Razvitje novega društvenega prapora. Odkritje lika sv. Florjana na zunanji steni gasilskega doma, ter blagoslovitev le tega.
– 1997 Na izrednem občnem zboru pri uskladitvi statuta se društvo uradno preimenuje v prostovoljno gasilsko društvo Repnje – Dobruša. Otvoritev športnega igrišča ob gasilskem domu.
– 1998 Društvo praznuje 40 letnico svoje obstoja. Ekipa članic se uvrsti na državno tekmovanje v Novem mestu.
– 2001 9.3.2011 je bilo od PGD Lokarje (GZ Šentjur pri Celju) kupljeno rabljeno vozilo TAM 6500. V mesecu aprilu je bila zasebniku v Grosuplju prodana traktorska cisterna CREINA 3200 L
– 2007 Se zaradi bližajoče 50 letnice društva, začne obnova sedanjega gasilskega doma.
– 2008 Društvo praznuje 50 letnico svojega obstoja.
– 2009 Društvo kupi podvozje tovornjaka IVECO 65C18D
– 2010 Na svečani paradi društvo predstavi svoje novo vozilo IVECO GVV-1. Prodaja starega vozila GV-1 (TAM 80 T 50). Kupljeno rabljeno vozilo Mercedes-Benz 1213 oz neuradno GVC 16/50.
– 2011 Prodana gasilska cisterna TAM 6500 tovarni sladkorja v Srbiji.
– 2011 Vozilo GVC 16/50 je bilo preko zime samostojno obnovljeno s strani članov društva in dano v operativno uporabo v mesecu juniju
– 2012 V mesecu decembru so bila zamenjana vsa okna na gasilskem domu
– 2016 V mesecu januarju je društvo iz Nemčije pripeljalo rabljeno podvozje Mercedes Sprinter, katerega člani so takoj začeli preurejati v Gasilsko vozilo za prevoz moštva. V mesecu marcu je bilo vozilo pripravljeno za predelavo. Nadgradnjo je izdelalo podjetje IVL iz Matene. V juniju pa je bilo vozilo predano svojemu namenu. Avgusta je potekala slovesnost ob otvoritvi novega asfaltiranega igrišča ob gasilskem domu.
– 2018 Društvo praznuje 60 letnico svojega obstoja.
– 2022 Pionirji na regijskem gasilskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v Zbiljah osvojijo 4. mesto in se uvrstijo na državno tekmovanje

Dogodki

There are no upcoming events.

Arhivi

Prijava