Častni člani

Roman Kraševec – častni predsednik

Roman Kraševec se je rodil 24.1.1964 v Ljubljani. Že kot otrok je kazal izjemno zanimanje za gasilstvo in posledično se je leta 1975 z 11 leti vpisal v PGD Repnje – Dobruša. V začetku leta 1988 je prevzel funkcijo predsednika društva, na čelu katere je ostal 20 let. Poleg predanega predsedniškega dela se je vestno udeleževal različnih gasilskih izobraževanj. Leta 1994 je opravil tečaj za vodjo enote, leta 2004 tečaj za uporabnika radijskih zvez, leta 2005 tečaj za uporabnika dihalnega aparata, leta 2006 tečaj za tehničnega reševalca, leta 2007 pa tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Za vsa prizadevna leta v društvu je bil odlikovan s priznanji za dolgoletno delo (leta 1994 za 10 let, leta 1996 za 20 let in leta 2005 za 30 let dolgoletnega dela v gasilstvu), leta 2003 je prejel gasilsko odlikovanje I. stopnje, leta 2010 je napredoval v čin nižji gasilski častnik II. Stopnje. Leta 2008 je bil s strani PGD Repnje – Dobruša predlagan za častnega predsednika gasilskega društva. Kljub vsem obveznostim v gasilstvu, je skozi vsa leta marljivo tekmoval, najprej v mladinski, nato v članski A in nazadnje članski B tekmovalni ekipi. Skrbel pa je tudi za družabno življenje. Posameznemu članu oziroma članici smo ob okroglem jubileju prav z Romanovo idejo in organizacijo pripravili tudi “gasilsko” praznovanje. Od leta 2008, ko je končal predsedniški mandat in ni ponovno kandidiral, je novemu vodstvu z marsikaterim nasvetom pomagal ob težkih situacijah. S svojim požrtvovalnim delom je bil vedno zgled vsem mlajšim generacijam.

Dušan Mohorič – častni poveljnik

Dušan Mohorič, roj. 24.1.1956 leta, umrl 3.3.2015, je bil član PGD Repnje-Dobruša od 1970 leta.
Že kot mladinec se je rad udeležil tekmovanj in raznih akcij v društvu. Postal je član A tekmovalne desetine in kasneje član B tekmovalne desetine. Pri gradnji novega gasilnega doma je bil nepogrešljiv, posebno pa pri vodovodnih delih. Veliko dela je opravil pri vzdrževanju doma in njegove okolice, saj je bil dolga leta gospodar doma. Skrbel je za zvok sirene ob sobotah. Rad se je udeležil raznih proslav in prireditev v svečani uniformi, vozil kombi, nosil prapor in se udeleževal pogrebov. Dolgo časa je bil član upravnega odbora in član nadzornega odbora gasilskega društva. Od leta 1998 do 2008 je bil poveljnik društva. Pokojni Dušan je res veliko naredil za PGD Repnje Dobruša.
Že leta 1974 je opravil izpit za gasilca, leta 1975 izpit za strojnika, leta 2003 je opravil tečaj za nižjega gasilskega častnika. Leta 2010 je dobil naziv nižjega gasilskega častnika I. stopnje. Leta 2004 je opravil tečaj specialnost radioveze.
Leta 1997 je prejel občinsko priznanje gasilske zveze II. Stopnje, leta 2003 pa gasilsko plamenico III. Stopnje, ob 50 letnici društva pa plaketo društva. Za pripadnost gasilski organizaciji je leta 2010 prejel značko za 40 let aktivnega dela v gasilstvu.
Za vse Dušanove zasluge pri PGD Repnje Dobruša smo na redni seji upravnega in nadzornega odbora 4.1.2016 soglasno sklenili, da mu posmrtno podelimo naziv »častni poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Repnje Dobruša«.

Ustanovni člani

25.5.2018, na slavnostni akadamiji ob praznovanju 60. letnice obstoja Prostovoljnega gasilskega društva Repnje – Dobruša, je bilo podeljenih 10 nazivov častnih članov. V častne člane je društvo imenovalo vse še živeče ustanovne člane društva, ki pa so: Kušar Vinko, Stopar Jože, Kadivec Marjan, Kadivec Lovrenc, Kimovec Jože, Kimovec Jernej, Drešar Janez, Drešar France, Ovčak Franc in Jerman Alojz.

Dogodki

There are no upcoming events.

Arhivi

Prijava