Vodstvo 2018 – 2023

Upravni odbor PGD Repnje – Dobruša sestavljajo naslednji člani s funkcijami:

Ime in priimek Funkcija
Jure Černivec Predsednik PGD
Rok Jeraj Namestnik predsednika
Roman Baliž Poveljnik PGD
Boris Černivec Član UO – Gospodar
Tilen Hočevar Član UO – Blagajnik
Andrej Kralj Član UO – Namestnik poveljnika
Brane Kušar Član UO – Tajnik
Mateja Černivec Članica UO – Članice
Jože Rožmanec Član UO – Veterani
Jakob Škrjanec Član UO – Mladina

Poveljstvo v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Roman Baliž Poveljnik
Andrej Kralj Namestnik poveljnika
Simon Kralj Desetar 1
Tilen Hočevar Desetar 2
Gašper Škrjanec Član POV – Orodjar

Predsedniki komisij v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Komisija
Roman Baliž Izobraževanje
Odlikovanja in priznanja
Jakob Škrjanec Mladina
Maša Pintač Ženske
Jože Rožmanec Veterani

Nadzorni odbor v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Matjaž Žumer Predsednik NO
Olga Velkovrh Članica NO
Nejc Černivec Član NO

Disciplinska komisija v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Marjan Bergant Predsednik DK
Franc Hočevar Član DK
Anton ml. Jerman Član DK
Anica Goričanec Članica DK
Gašper Škrjanec Članica DK

Naši člani, ki delujejo na nivoju GZ Vodice:

Ime in priimek Funkcija
Roman Baliž Član Upravnega odbora GZ Vodice – blagajnik
Član Poveljstva GZ Vodice – pomočnik poveljnika za gas. tehniko
Član Komisije za izobraževanje GZ Vodice
Član Komisije za odlikovanja in priznanja GZ Vodice
Jure Černivec Član Upravnega odbora GZ Vodice
Mateja Černivec Članica Komisije za ženske GZ Vodice
Jože Rožmanec Član Komisije za veterane GZ Vodice
Jakob Škrjanec Član Mladinske komisije GZ Vodice

Dogodki

Skupščina GZ Vodice

31.03.2023

Redne vaje operative

13.04.2023

Ob 19.30

Florjanova maša v Dolini

04.05.2023

V cerkvi sv. Marjete v Vodicah

Florjanova maša na Šmarni gori

07.05.2023

Redne vaje operative

11.05.2023

Ob 19.30

Gasilska orientacija GZ Vodice

13.05.2023

Na področju PGD Vodice

Arhivi

Prijava