Vodstvo

Upravni odbor PGD Repnje – Dobruša sestavljajo naslednji člani s funkcijami:

Ime in priimek Funkcija
Jure Černivec Predsednik PGD
Rok Jeraj Namestnik predsednika
Roman Baliž Poveljnik PGD
Boris Černivec Član UO – Gospodar
Tilen Hočevar Član UO – Blagajnik
Andrej Kralj Član UO – Namestnik poveljnika
Brane Kušar Član UO – Tajnik
Mateja Černivec Članica UO – Članice
Jože Rožmanec Član UO – Veterani
Jakob Škrjanec Član UO – Mladina

Poveljstvo v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Roman Baliž Poveljnik
Andrej Kralj Namestnik poveljnika
Simon Kralj Desetar 1
Tilen Hočevar Desetar 2
Gašper Škrjanec Član POV – Orodjar

Predsedniki komisij v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Komisija
Roman Baliž Izobraževanje
Odlikovanja in priznanja
Jakob Škrjanec Mladina
Maša Pintač Ženske
Jože Rožmanec Veterani

Nadzorni odbor v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Matjaž Žumer Predsednik NO
Olga Velkovrh Članica NO
Nejc Černivec Član NO

Disciplinska komisija v PGD Repnje – Dobruša:

Ime in priimek Funkcija
Marjan Bergant Predsednik DK
Franc Hočevar Član DK
Anton ml. Jerman Član DK
Anica Goričanec Članica DK
Gašper Škrjanec Članica DK

Naši člani, ki delujejo na nivoju GZ Vodice:

Ime in priimek Funkcija
Roman Baliž Član UO GZ Vodice – blagajnik
Član POV GZ Vodice – pomočnik poveljnika za gas. tehniko
Član IK GZ Vodice
Član KOiP GZ Vodice
Jure Černivec Član UO GZ Vodice
Mateja Černivec Članica KŽ GZ Vodice
Jakob Škrjanec Član MK GZ Vodice

Dogodki

Občni zbor

12.02.2022

V prostorih GD Repnje

Arhivi

Prijava