Požarni okoliš

Požarni okoliš društva zajema vasi Dobruše, Repenj ter zaselka Benko. Na območju živi nekaj manj kot 500 prebivalcev. Naš okoliš na dva dela razdeljuje avtocesta Ljubljana – Kranj, pretežni del objektov je tako na zahodni strani avtoceste. Območje meji na rajone sosednih društev – PGD Zapoge na severu, PGD Vodice na severovzhodu in PGD Polje na vzhodu. Z mejami na Zahodu pa mejimo na društva GZ Medvode.

rajon

PGD Repnje – Dobruša po operativnem načrtu, kjer smo združeni v par z PGD Bukovica – Utik, pokriva tudi območje slednjega.

rajonBU

Ob večjih intervencijah pa delujemo na celotnem področju Občine Vodice, kakor tudi izven nje.

Dogodki

Skupščina GZ Vodice

31.03.2023

Redne vaje operative

13.04.2023

Ob 19.30

Florjanova maša v Dolini

04.05.2023

V cerkvi sv. Marjete v Vodicah

Florjanova maša na Šmarni gori

07.05.2023

Redne vaje operative

11.05.2023

Ob 19.30

Gasilska orientacija GZ Vodice

13.05.2023

Na področju PGD Vodice

Arhivi

Prijava