Izobraževanja

Izobraževanje

V dneh 5.5. in 6.5.2022, sta se Gašper Klun in Gašper Škrjanec udeležila tečaja za gašenje notranjih požarov – modul B. Na tečaju sta nadgrajevala osnovno znanja, ki ga gasilci pridobijo pri osnovnem tečaju. Na tečaju se gasilec usposobi za opravljanje zahtevnih nalog pri gašenju notranjih napadov. Oba sta tečaj uspešno zaključila.

Izobraževanje

V dneh 21., 22. in 23.4.2022, sta se Jure Černivec in Roman Baliž udeležila tečaja za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi. S opravljeno specialnostjo se gasilec usposobi za opravljanje zahtevnih nalog pri reševanju nesreč, kjer so prisotne nevarne snovi. Oba sta tečaj uspešno zaključila.

Novi pripravniki

Drugi Tečaj za gasilca pripravnika v letu 2021 je potekal na štiri sobote v mesecu novembru. 10.12.2021, so se kandidati zbrali še na izpitih, ko je tečaj uspešno zaključilo 24 od skupno 27 prijavljenih pripravnikov. Skupno 34 ur vsebi, kolikor jih predvideva program, je poslušalo tudi pet članov našega društva in prav vseh pet je tečaj tudi uspešno zaključilo. Čestitamo!

Predvidoma v mesecu februarju GZ Vodice načrtuje začetek Tečaja za operativnega gasilca, kjer si želimo močno zasedbo naših najbolj svežih pripravnikov.

Obnovitveni tečaj za bolničarje

V prostorih PGD Polje je Komisija za izobraževanje organizirala Obnovitveni tečaj za bolničarje. Zadnje leto ali dve je fokus komisije v permanentnem izobraževanju, tako smo spoznali že tretji obnovitveni tečaj letos (po gašenju notranih požarov in tehničnem dnevu). Tečaj je bil namenjem bolničarjem po PGD, ki niso člani Enote za prvo pomoč, katera je tudi prevzela izvedbo tečaja. Žal je bila udeležba precej majhna, glede na obširno zastavljene teme pa je bilo po eni stranito dobro, saj smo bili tečajniki vseeno deležni zadostnemu času inštruiranja na praktičnih vajah. Iz našega društva je tečaj obsikoval poveljnik PGD.

Operativna vaja

V četrtek, 28.10.2021, smo izvedli operativno vajo skupaj z našim parom PGD Bukovica – Utik. Vaja je potekala na novi skladiščni hali podjetja Tesarstvo Kralj. Scenarist vaje je bil Uroš Talan, poveljnik PGD Polje in podpoveljnik GZ Vodice. Pripravil je obsežno vajo, kar se je pokazalo takoj po prihodu na lokacijo, kjer je Vodja intervencije s pogledom na objekt (z dovoljenjem poveljnika PGD Vodice, ki je ocenjeval vajo) takoj prožil še osrednjo enoto PGD Vodice, da si zagotovi dovoljšne moštvo za interveniranje. Scenarij je nakazoval na delovno nesrečo pri varjenju na višini, kjer je lesena hala zagorena na zunanji strani, delavec pa je padel s lestve. Ogenj se je širil vzdolž hale in tudi v notranjost, kjer je bilo nekaj oseb. Notranjost objekta je bila pravi labirint, saj se notri skladišči veliko kosov lesa za ostrešja, montažne hiše in podobno. Prav tako je v notranjosti parkirano tovorno vozilo ter nekaj nevarnih snovi kot so laki, barve in ostali premazni.
Skupno je na vaji sodelovalo 22 gasilcev, trije ocenjevalci, trije statisti in ena lutka. Javna zahvala gre vsem sodelujočim, predvsem pa Urošu, za pripravo vaje.

Tehnični dan

GZ Vodice je 23.10.2021 organizirala delovno soboto imenovano Tehnični dan. Dobili smo se v Kosezah, kjer smo v dveh točkah ponovili ali pa dobili nova znanja iz dela na višini in dela z tehnično opremo. Na prvi točki so se nam na kratko predstavili člani EDV (enote za delo na višini), kateri so kot inštruktorji prevzeli točko. Pokazali so nam svoje delo ter opremo in nas naučili navezave različnih vozlov. Preizkusili smo se tudi z navezavo in varnim povzpenjanjem na višja nadstropja ter pravilen dvig bremen za gasilce, ki so na strehi. Drugo točko je vodil Nejc Hočevar iz PGD Vižmajre-Brod in član EHI Ljubljana. Na vaji smo teoretično obdelali dvižne blazine, ročni žični poteg (tirfor) in električni vitel montiran na vozilu. Po teoriji smo obdelali tri vaje z vsakim orodjem. Tako smo premikali težko hlodovino v različne stvari in dvigovali traktorsko cisterno, katera se je sesula na spodaj ležečega.

Dogodki

Tekmovanje GŠTD

28.05.2022

mladina, Zbilje

Vaje OE

09.06.2022

Redne mesečne vaje
operativne enote

Tekmovanje GŠTD

18.06.2022

starejši gasilci, Polje

Gasilski mnogoboj

03.09.2022

Tekmovanje GŠTD

24.09.2022

Člani, Polje

Gasilski avtorally

15.10.2022

Arhivi

Prijava