Izobraževanja

Pet novih operativcev

Dolg in naporen tečaj je letos čakal vse pripravnike voljne udeležbe. Od 1.3. do 21.5.2022 je 24 tečajnikov obiskovalo teoretične vsebine in praktične vaje po lokacijah znotraj naše občine. Od teh jih je bilo pet iz našega društva – Saša Bergant, Neža Jan Stupica, Klemen Bizant, Tadej Lakner in Matic Marinič. 149 ur dolg tečaj so vsi uspešno obiskovali in tudi opravili izpite na prvi stopnji, tako da so imeli 11.6.2022 pravico pristopiti pred komisijo Gasilske zveze Slovenije. Žal je Maticu višja sila preprečila udeležbo, je pa v vmesnem času že opravljal izpit v GZ Hrastnik. Tako lahko ponosno povemo, da je vseh pet opravilo z izpitnim bremenom zunanjih ocenjevalcev, ki pa so poudarili dobro pripravljenost kandidatov. Nekateri se bodo tako hitro pridružili operativni enoti našega društva, spet drugi pa bodo morali še počakati na polnoletnost, kakorkoli pa bo situacija bomo poizkusili pridobljeno znanje ohranjati in tudi nadgrajevati v našem društvu.

Čestitke vsem petim!

Izobraževanje

V dneh 5.5. in 6.5.2022, sta se Gašper Klun in Gašper Škrjanec udeležila tečaja za gašenje notranjih požarov – modul B. Na tečaju sta nadgrajevala osnovno znanja, ki ga gasilci pridobijo pri osnovnem tečaju. Na tečaju se gasilec usposobi za opravljanje zahtevnih nalog pri gašenju notranjih napadov. Oba sta tečaj uspešno zaključila.

Izobraževanje

V dneh 21., 22. in 23.4.2022, sta se Jure Černivec in Roman Baliž udeležila tečaja za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi. S opravljeno specialnostjo se gasilec usposobi za opravljanje zahtevnih nalog pri reševanju nesreč, kjer so prisotne nevarne snovi. Oba sta tečaj uspešno zaključila.

Novi pripravniki

Drugi Tečaj za gasilca pripravnika v letu 2021 je potekal na štiri sobote v mesecu novembru. 10.12.2021, so se kandidati zbrali še na izpitih, ko je tečaj uspešno zaključilo 24 od skupno 27 prijavljenih pripravnikov. Skupno 34 ur vsebi, kolikor jih predvideva program, je poslušalo tudi pet članov našega društva in prav vseh pet je tečaj tudi uspešno zaključilo. Čestitamo!

Predvidoma v mesecu februarju GZ Vodice načrtuje začetek Tečaja za operativnega gasilca, kjer si želimo močno zasedbo naših najbolj svežih pripravnikov.

Obnovitveni tečaj za bolničarje

V prostorih PGD Polje je Komisija za izobraževanje organizirala Obnovitveni tečaj za bolničarje. Zadnje leto ali dve je fokus komisije v permanentnem izobraževanju, tako smo spoznali že tretji obnovitveni tečaj letos (po gašenju notranih požarov in tehničnem dnevu). Tečaj je bil namenjem bolničarjem po PGD, ki niso člani Enote za prvo pomoč, katera je tudi prevzela izvedbo tečaja. Žal je bila udeležba precej majhna, glede na obširno zastavljene teme pa je bilo po eni stranito dobro, saj smo bili tečajniki vseeno deležni zadostnemu času inštruiranja na praktičnih vajah. Iz našega društva je tečaj obsikoval poveljnik PGD.

Operativna vaja

V četrtek, 28.10.2021, smo izvedli operativno vajo skupaj z našim parom PGD Bukovica – Utik. Vaja je potekala na novi skladiščni hali podjetja Tesarstvo Kralj. Scenarist vaje je bil Uroš Talan, poveljnik PGD Polje in podpoveljnik GZ Vodice. Pripravil je obsežno vajo, kar se je pokazalo takoj po prihodu na lokacijo, kjer je Vodja intervencije s pogledom na objekt (z dovoljenjem poveljnika PGD Vodice, ki je ocenjeval vajo) takoj prožil še osrednjo enoto PGD Vodice, da si zagotovi dovoljšne moštvo za interveniranje. Scenarij je nakazoval na delovno nesrečo pri varjenju na višini, kjer je lesena hala zagorena na zunanji strani, delavec pa je padel s lestve. Ogenj se je širil vzdolž hale in tudi v notranjost, kjer je bilo nekaj oseb. Notranjost objekta je bila pravi labirint, saj se notri skladišči veliko kosov lesa za ostrešja, montažne hiše in podobno. Prav tako je v notranjosti parkirano tovorno vozilo ter nekaj nevarnih snovi kot so laki, barve in ostali premazni.
Skupno je na vaji sodelovalo 22 gasilcev, trije ocenjevalci, trije statisti in ena lutka. Javna zahvala gre vsem sodelujočim, predvsem pa Urošu, za pripravo vaje.

Dogodki

Redne vaje operative

13.10.2022

Gasilski avtorally

15.10.2022

Redne vaje operative

10.11.2022

Ob 19.30

Redne vaje operative

08.12.2022

Ob 19.30

Arhivi

Prijava