Izobraževanja

Izobraževanje

V dveh dneh, 18. in 19. januarja se je v Izobraževalnem centru na Igu mudila Neža Jan Stupica. En teden kasneje, torej 25. in 26.1.2023, pa še Saša Bergant in Tadej Lakner. Vsi trije naši gasilci so se izobraževali v specialnosti Nosilca dihalnih aparatov, kjer se naučijo uporabe ter osnov vzdrževanja izolirnih dihalnih aparatov. Prav tako pa se poizkusijo tudi v praksi, kjer se tečajnike nekoliko fizično in psihično obremeni. Vsi trije tečajniki so usposabljanje uspešno zaključili in pridobili novo specialnost. Neža in Saša sta tudi prvi članici operativne enote s tem tečajem!

Obnovitveni tečaj za gašenje notranjih požarov

V soboto, 5.11.2022, je Komisija za izobraževanje GZ Vodice ponovno ogranizirala obnovitveni tečaj za gašenje požarov v notranjih prostorih. Tečaja sta se iz našega društva udeležila Tadej Lakner in Matic Marinič, nova gasilca iz letošnje generacije tečajnikov. Sama delovna sobota je bila sestavljena iz treh točk. Najprej so tečajniki pred samim gašenjem, preizkusili in potrenirali ustvarjanje in menjavanje curkov. Na drugi točki so opazovali gibanje ognja, dima in ostalih snovi, ki se sproščajo pri gorenju, ter poizkusili ogenj pogasiti. Na tretji točki je sledil pravilen vstop v prostor ter samo gašenje v zaprtem prostoru.

Tri vaje v enemu tednu

20.10.2022 je GZ Vodice organizirala operativno vajo na naslovu Vojsko 9. Gre za ogromno kmetijo, zagorelo pa naj bi na enem od skladiščnih objektov. Vaja je bila precej široko zastavljena, za naše društvo pa smo dobili naloge izvesti dva napada za branjenje na južni strani s pomočjo MB iz potoka. Prav tako smo morali preiskati širšo okolico objekta, kar se je izkazalo za dobro saj smo našli izgubljenega in dima nadihanega otroka. Naše društvo je prispevalo tudi štiri člane opremljene z IDA, kateri so se priključili sektorju notranjih napadov.

Vajo smo izvedli 25.10.2022 na objektu Klemena Koželja in sicer v njegovo delavnico ter eno nadstropje nad njo. Vaja je bila zahtevna iz več pogledov. Dostop do same bližine objekta ni bil možen, požar se je razvil tako v kleti kakor tudi v nadstropju nad delavnico. Na vajo smo prišli samo s 7 gasilci tako, da je čas vstopa v objekt zato precej dolg. Na pomoč so nam skladno z operativnim načrtom prišli tudi gasilci PGD Bukovica – Utik z osmimi gasilci. Kasneje pa tudi PGD Polje s sedmimi. Vaja se je tako kar dolgo zavlekla saj je bilo prezračevanje in preiskovanje zelo težko, prav tako pa nismo imeli veliko ekip za notranje napade. Kljub temu smo rešili vse pogrešane in uspeli obdržati množico stran od nevarnosti.

Le nekaj dni za našo vajo, 27.10.2022, nas je na svojo vajo povabil naš operativni par – PGD Bukovica-Utik. Izkazalo se je da je “zagorelo” na gasilskem vadbenem prostoru in sicer na brunarici. Sodelovali smo s devetimi člani in vsemi vozili. Tako smo ob predpostavljenem požaru zagotavljali vodo iz hidrantnega omrežja preko naše AC tudi GVC Bukovice. Postavili smo napadalno linijo in branili objekt oz. bolje rečeno gozd s severa, zagotovili smo tudi en par notranjih napadalcev in okrepili točko prve pomoči.

Izobraževanje

V dneh 20. in 21.10.2022, so se Neža Jan Stupica, Tadej Lakner in Sandi Velkovrh udeležili Tečaja za usposabljanje gasilcev za varno delo z motorno žago v organizaciji GZ Vodice. Tečaj je potekal v Polju ter državnih gozdovih okoli Valburge. Vsi so tečaj uspešno zaključili.

Pet novih operativcev

Dolg in naporen tečaj je letos čakal vse pripravnike voljne udeležbe. Od 1.3. do 21.5.2022 je 24 tečajnikov obiskovalo teoretične vsebine in praktične vaje po lokacijah znotraj naše občine. Od teh jih je bilo pet iz našega društva – Saša Bergant, Neža Jan Stupica, Klemen Bizant, Tadej Lakner in Matic Marinič. 149 ur dolg tečaj so vsi uspešno obiskovali in tudi opravili izpite na prvi stopnji, tako da so imeli 11.6.2022 pravico pristopiti pred komisijo Gasilske zveze Slovenije. Žal je Maticu višja sila preprečila udeležbo, je pa v vmesnem času že opravljal izpit v GZ Hrastnik. Tako lahko ponosno povemo, da je vseh pet opravilo z izpitnim bremenom zunanjih ocenjevalcev, ki pa so poudarili dobro pripravljenost kandidatov. Nekateri se bodo tako hitro pridružili operativni enoti našega društva, spet drugi pa bodo morali še počakati na polnoletnost, kakorkoli pa bo situacija bomo poizkusili pridobljeno znanje ohranjati in tudi nadgrajevati v našem društvu.

Čestitke vsem petim!

Izobraževanje

V dneh 5.5. in 6.5.2022, sta se Gašper Klun in Gašper Škrjanec udeležila tečaja za gašenje notranjih požarov – modul B. Na tečaju sta nadgrajevala osnovno znanja, ki ga gasilci pridobijo pri osnovnem tečaju. Na tečaju se gasilec usposobi za opravljanje zahtevnih nalog pri gašenju notranjih napadov. Oba sta tečaj uspešno zaključila.

Dogodki

There are no upcoming events.

Arhivi

Prijava