Roman

Obnovitveni tečaj za bolničarje

Letošnji obnovitveni tečaj za gasilce bolničarje je potekal v sredo, 13.12.2023, v prostorih PGD Zapoge. Osem gasilcev bolničarjev, je pod mentorstvom izkušenih članov Enote za prvo pomoč obnavljalo in se tudi nekoliko dotaknilo novih znanj, ki so vezana na nudenju prve pomoči obolelih.

Tečaj je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi je bil teoretični del, kjer so tečajniki obnovili znanje temeljnih postopkov oživljanja odraslih, otrok in dojenčkov, pristop do poškodovanca, obnovili znanje o poškodbah in jih seznanili z novimi smernicami prve pomoči. Drugi del je bil praktični, kjer so še preverili znanje na različnih scenarijih poškodb, oživljanj, uporabo AED-ja, uporabo zajemalnih nosil in pregledali opremo, ki jo imamo za reševanje.

Iz našega društva se je tečaja udeležil en operativec.

Gašenje požarov v notranjih prostorih

Vsako leto se gasilci GZ Vodice zberejo v kamnolomu Povodje in tudi letos je bilo tako. V soboto, 9.12.2023, se je namreč vršil obnovitveni tečaj za gašenje požarov v notranjih prostorih. Tečaja sta se udeležila dva naša operativna gasilca, ki sta, skupaj z inštruktorji in ostalimi tečajniki, predelala osnove tematik gašenja, gibanja toplih gmot, osebne varovalne opreme ter varnega dela.

Novi gasilci pripravniki

V četrtek, 7.12.2023, so se v prostorih PGD Vodice vršile še zadnje dolžnosti, preden tečajniki zaključijo Tečaj za gasilca pripravnika. Tečaj, v skupnem obsegu 34 ur, potekal v treh sobotah v novembru in decembru. Z obveznimi praktičnimi vajami so tako zaključili v začetku decembra, katerim je čez nekaj dni sledilo izpitno preverjanje znanja. Iz našega društva je tečaj obiskovalo 11 tečajnikov in prav vsi so uspešno opravili izpite pri vseh osmih predmetih. Čestitamo!

Usposabljanje za vzdrževanje motornih žag

V sredo, 29.11.2023, je GZ Vodice organizirala tečaj za vzdrževanje motornih žag. Tečaj je potekal v garaži PGD Vodice. Namen tečaja je bil poučiti udeležence, kako pravilno vzdrževati motorne žage, pravilno nabrusiti verige, jih namestiti in napeti na list motorne žage. Hkrati pa je bil cilj dvigniti nivo uporabe motornih žag na višjo raven. Inštruktorji so se osredotočili na prenos osnovnih in specializiranih znanj s področja vzdrževanja in uporabe motornih žag. Iz našega društva so se tečaja udeležili trije operativni gasilci.

Vaja PGD Repnje – Dobruša

Vaja je potekala na objektu delavnice Mizarstva Stanovnik, katero se ukvarja tudi s predelavo raznih smol. Scenarij je pripravljal Klemen Dolenc, namestnik poveljnika PGD Polje, in je bil nadvse zahteven. Na razpolago je bila le ena vhodno/izhodno odprtino. Na dvorišču je gorela nevarna snov, katere ni mogoče gasiti z vodo, v objektu pa so bile tri osebe – dve od teh otroka. Na pomoč so, skladno z veljavnim operativnim načrtom, prišli tudi gasilci PGD Bukovica – Utik.

Vaja je bila zahtevna in dolgotrajna. Vmes je nekaj zmede naredila še notranja napadalna skupina, kateri je zatajila radijska postaja. Kljub temu smo rešili vse ujete v objektu, žal pa se je med intervencijo poškodoval gasilec – nadihal se je dima nevarne snovi, ki je gorela zunaj. Vajo so ocenjevali Klemen Dolenc, Tone Šušteršič – podpoveljnik PGD Polje in Miha Mušič – poveljnik PGD Šinkov Turn, kateri so podali svojo oceno in poudarili dejanja, ki bi lahko bila bolje speljana. Predvsem uporaba zaščitnih sredstev ob stiku z neznano nevarno snovjo. Na vaji smo sodelovali s trinajstimi gasilci in tremi vozili.

Vaja GZ Vodice

Vaja GZ Vodice je potekala na Kulturno dvorano v Vodicah. Predpostavka je bila, da je med prireditvijo zagorelo, obiskovalci pa se niso mogli sami evakuirati. V objektu je tako obstalo 12 ljudi, katere je bilo potrebno rešiti. Vajo je začel gasiti par PGD Vodice – PGD Zapoge, po prihodu poveljnika GZ Vodice pa je za posredovanje aktiviral celotno zvezo. Vajo je zaznamovalo veliko zmede in morda tudi slabih odločitev, da se ni izkoristilo kadra in opreme, ki je bil na voljo. Verjetno v bodoče čakamo še bolj temeljito analizo oz. priprave na odpravljanje napak, katere so izpostavili ocenjevalci. Naše društvo lahko veseli visoka udeležba, tako smo vodji intervencije zagotovili kar 8 gasilcev opremljenih z IDA, pripravili napajanje za cisterno in položili en zunanji vod za aktivno obrambo. Skupno smo sodelovali s trinajstimi člani in tremi vozili.

Dogodki

There are no upcoming events.

Arhivi

Prijava